Hukuk Danışmanlığı

·         Ticaret Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku Alanlarında Danışmanlık,

·         Şirket, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşları,

·         Şirket Yeniden Yapılandırma Projelerinde Danışmanlık,

ü  Birleşme & Devralmalar, 

ü  Tam Bölünme, 

ü  Kısmi Bölünme, 

ü  Tür Değişikliği,

·         Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantısı Organizasyonu,

·         Türk Ticaret Kanunu’na Uyum Danışmanlığı,

·         Ticaret Hukuku Sözleşmeleri Danışmanlığı, 

·         Hukuksal Due Diligence 

·         Şirket Ticaret Sicil İşlemleri ve Prosedürleri