Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri

·         İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında sürekli danışmanlık hizmetleri,

·         Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri ile işyeri iç yönetmeliklerinin hazırlanmasına ilişkin hizmetler, 

·         Özlük dosyalarının hazırlanmasına ve denetlenmesine ilişkin hizmetler, 

·         İşyeri tescili ile devir ve birleşmelerine ve işyerlerinin kapatılmasına ilişkin hizmetler, 

·         İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin danışmanlık hizmetleri 

·         Asgari işçilik ve uzlaşma konularına ilişkin danışmanlık ve ön denetim hizmetleri 

·         İstihdam teşvikleri konusunda danışmanlık hizmetleri 

·         Alt işverenlerin iş ve işlemlerinin, iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğunun denetim ve raporlanması hizmetleri 

·         İş ve sosyal güvenlik hukuku yükümlülükleri açısından risk değerlendirmesi yapılması
ve raporlanması hizmetleri,

·         İdari para cezaları ve prim farklarına itiraz sürecinde danışmanlık hizmetleri,

·         İşyeri kayıt ve belgelerinin teftişe hazırlanmasına, incelemeye sunulmasına ve teftiş
verilmesine ilişkin hizmetler,

·         İş akdinin feshi ve iş uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin hizmetler,

·         Yurtdışı işçi istihdamına ilişkin konularda danışmanlık hizmetleri,

·         İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin danışmanlık hizmetleri,

·         İş ve sosyal güvenlik mevzuat desteği ve sirküler hizmetleri,

·         İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında eğitim ve seminer hizmetleri.