Vergi Planlamasına Yönelik Hizmetler

Vergi Kanunları ve ilgili mevzuatın sağladığı olanaklar dahilinde müşterilerimizin faaliyetlerinin incelenerek, vergi yüklerinin yasal çerçevede asgariye indirilmesi ve mevzuatta bulunan avantajlardan faydalandırılması sağlanmaktadır. Bu amaçla; müşterilerimizin yasal belge ve kayıtları tarafımızca incelenmekte, vergi mevzuatı, teşvik mevzuatı ve diğer mali mevzuatın içerdiği vergisel avantajlar tespit edilerek, toplam vergi yükünün asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.