Uluslararası Vergilendirme ve Şirket Yeniden Yapılandırmaları

Kurumların faaliyet gösterdikleri alanlarda daha etkin rol üstlenebilmeleri ve vergi avantajlarından faydalanabilmeleri için değişen koşullara uyum sağlamaları gerekmektedir. Bu amaçla, şirketlerin faaliyet konularına bağlı olarak, uluslararası mali mevzuat da göz önünde bulundurulmak suretiyle bağımsız hukuki statülerin birleştirilmesi veya yeni tüzel kişilikler oluşturulması bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası vergileme, birleşme ve devir işlemleri yüksek düzeyde bilgiye ve tecrübeye sahip bulunmayı zorunlu kılmaktadır. Şirketimiz, uzman kadrosuyla uluslararası vergilendirme ve şirket yeniden yapılandırma konularında en kaliteli hizmeti sunmaktadır.