Muhasebe Revizyon Hizmetleri

·  Türk Vergi Mevzuatı ve Tek Düzen Hesap Planı hükümleri çerçevesinde tutulan muhasebe kayıtlarının kontrol edilmesi,

·  Firmanız muhasebe birimi tarafından hazırlanan aylık hesap mizanı ile “aylık mali tabloların ” kontrol edilmesi,

·  Sabit kıymetler, amortisman, stok ve maliyet hesaplarının vergi mevzuatı kapsamında kontrolü ve gerekli görülen hallerde revize edilmesi,

·  Yasal defterlerin yıl sonu kapanış kayıtlarının kontrol edilmesi,

 

·   Personel ücret bordroları, bordro icmali, aylık SSK bildirgesi ve kesinti yolu ile ödenecek olan vergilerin kontrol edilmesi, hizmetlerimizi kapsamaktadır.