İç Kontrol

Küçük organizasyonlarda, yöneticilerin idareleri kapsamındaki  her türlü faaliyeti  kontrol etmeleri mümkün olabilir. Ancak organizasyon yapısı büyük ve karmaşık  bir hal aldıkça yönetim, kurduğu  kontrol  sistemlerinin, sistem ve fonksiyon  testlerini  yapacak ve bu suretle iç kontrolü  güçlendirecek kişileri istihdam etme gereği duyar. Bunu sağlamanın  en başta gelen yolu da organizasyonda  iç denetime yer vermektir.

 

İç  Denetimin bir güvence sağlama fonksiyonu vardır. Güvence sağlama fonksiyonundan; kontrol ve yönetim  süreçlerinin  etkin  bir şekilde işleyip işlemediğine, üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına, varlıklarının korunup korunmadığına,  faaliyetlerin etkili, ekonomik,  verimli ve ( üst yönetimce belirlenen politikalar dahil) mevzuata  uygun bir şekilde  gerçekleştirilip  gerçekleştirilmediğine  dair, organizasyon içine ve dışına makul düzeyde  bir güvencenin verilmesi anlaşılmalıdır.