Genel Muhasebe Hizmetleri

·  Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı ‘na uygun şekilde hazırlanması,

·  Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve cari hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi,

·  İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması,

·  Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi,

·  Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve Tek Düzen Hesap Planı’na uygun Bilanço, Gelir Tablosu ve mizanın hazırlanması,

·  Hazineye veya ilgili Bakanlıklara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının hazırlanıp, müşteriden onayı alındıktan sonar ilgili kuruma gönderilmesi,

·  Sabit Kıymetlerin Vergi mevzuatına uygun şekilde kayıtlarının kontrolü ve raporlanması,

·  Yasal defterlerin yıl sonu kapanış kayıtlarının yapılması ve kontrolü,

 

·  Muhasebe program seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması,