Firmaların Muhasebe Sistemlerini Kurmak ve Geliştirmek

Yeni kurulan veya muhasebe sistemini değiştirmek ya da etkinliğini artırmak isteyen şirketlerin;

·  Hesap planının oluşturulması,

·  Gider kalemlerinin belirlenmesi,

·  Muhasebe bilgi-belge akış sisteminin kurulup yönlendirilmesi,

·  Maddi duran varlıklar ve amortisman hesaplama tablolarının oluşturulması,

·  Mali tabloların enflasyona endekslenmesi,

 

·  Bilgi arşivleme sisteminin kurulması, hizmetleri işletmelerin ihtiyacına uygun şekilde hazırlanıp, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve prensipleri doğrultusunda firmaların gerekli departmanlarında etkin olarak kullanılması sağlanır.