Bordro Hizmetleri

·  Personel maaş bordrolarının hazırlanması, kontrolü ve kayıtlarla mutabakatının sağlanması,

·  Bordroya ilişkin maaş ve kesinti ödemelerinin kontrolü,

·  Aylık Sigorta bildirgelerinin “e-beyanname” olarak sigorta kurumuna gönderilmesi

·  İhbar ve Kıdem tazminatları hesaplarının hazırlanması,

·  İşe Giren ve İşten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin yapılması,

·  Sosyal Sigortalar Kurumu, Çalışma Bakanlığı ve İşkur mevzuatına göre gerekli bildirimlerin yapılması,

 

·  Bordro raporları hazırlanması ve ilgili muhasebe kayıtlarının kontrolü.