Beyanname Gönderim Hizmetleri

·  Yıllık Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Geçici Vergi ve aylık/üç aylık Muhtasar Beyannameleri’ nin hazırlanması,

·  Katma Değer ve Damga Vergisi Beyannameleri’ nin hazırlanması,

·  Yukarıda bahsi geçen beyannamelerin internet ortamında vergi dairesine gönderilmesi,

 

·  Muhasebe kayıtları ile beyannamelerinin kontrol edilmesi,