Vergi Hizmetleri

Günümüzün karmaşık mevzuat yapısında farklı ürün ve sektörlerde bilgi sahibi olan tecrübeli kadrosu ile müşterilerimize destek olunmaktadır.

Verdiğimiz danışmanlık hizmetleri;

Sürekli vergi danışmanlığı,

Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler,

Yurt dışında iş yapan Türk vatandaşı kişi ve kurumlara, vergi danışmanlığı,

Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye'de vergisel açıdan gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi,

Lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik vb. sözleşmeler ile hisse devir sözleşmeleri ve uluslararası sözleşmelerin vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi,

Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmeti.